شرایط و قوانین

در راستای ایجاد سرویس‌‏های ارزش افزوده، گل سنتر با همکاری کلیه تامین‏‌ کنندگان خود این امکان را ایجاد نموده تا کلیه گل هایی که به دست مشتری می رسند از لحاظ مشخصات و کیفیت مورد تایید مشتری باشند و هر گونه نقص در گل شامل تعویض بدون قید می‏‌شود.

همچنین عکس گل ها جهت اطلاع و کمک به خرید مشتری است و از آنجا که ممکن است در پاره ای جزییات با گل اصلی تفاوت هایی داشته باشد به استناد آنها نمی توان اعلام مغایرت کرد. ملاک وجود مغایرت در مشخصات گل، از شامل نوع گل و تعداد شاخه می شود.

لازم به توجه است که ایرادهای اعلام شده توسط مشتری، توسط کارشناسان خدمات پس از فروش گل سنتر کنترل و بررسی می‏‌شود و در صورت تائید وجود نقص ، گل مشمول استفاده از سرویس فوق می‏‌شود. همچنین، این سرویس، تنها همان زمانی که گل به دست مشتری می رسد قابل پیگیری است و به دلیل ذات گل که به سرعت پژمرده می شود بعد از آن قابل پیگیری نمی باشد.

برای استفاده از سرویس تضمین تعویض گل سنتر، دقت فرمایید که گل به ‏همانگونه که ارسال شده و با همان مشخصات بازگردانده شود.

در صورتی که گل برگشتی در شرایط اولیه خود توسط گل سنتر دریافت نشود، امکان سرویس دهی وجود ندارد و گل خارج از شرایط تعویض محسوب می شود.

در صورتی که موجودی گل آسیب دیده در گل سنتر به اتمام برسد، و گل سنتر امکان تعویض گل آسیب دیده با کالای جایگزین را نداشته باشد، می‌تواند مبلغ گل را به حساب خریدار استرداد نماید و نوسان‏‌های قیمت باعث کاهش و یا افزایش این مبلغ نمی‌‏شود.