نام اسنپ را اين روزها كمتر كسي است كه نشنيده باشد. اما ممكن است خيلي ها هنوز ندانند كه اين كمپاني بزرگ، سوپرماركت اينترنتي هم راه اندازي كرده است. نام آن را اسنپ ماركت گذاشته است.

البته سوپر ماركت آنلاين اسنپ ماركت از خودش چيزي ندارد! همكاري آن ها با هايپر استار اين فرصت را به آن ها داده تا بتوانند اين حركت بزرگ را در زمينه تهيه مواد غدايي بزنند.

تا چند وقت پيش سايت باميلو دريچه فروش اين شركت بود. ولي چند وقت پيش اين سايت به صورت كلي تعطيل شد و دامنه آن به روي دامنه snapp.market ريدايركت شد.

با وجود تعداد زياد رانندگان و موتورسواران، سوپرماركت اسنپ ماركت مشكل لجستيك ندارد و به آساني مي تواند كالاها را خريداري نموده ى درب منزل تحويل دهد.

از نظر تنوع محصول هم كه با يكي از متنوع ترين هايپرماركت ها در حال مشاركت است. بنابر اين مي توان آن ها را يكي از بزرگترين بازيگران فروش اينترنتي مواد غذايي تند مصرف دانست.

در زمينه FMCG يكي از بزرگترين رقباي آن ها ، سوپرماركت اينترنتي ديجي كالا است.